Onderzoek – ‘Bereikbaarheid van onderwijs

In het kader van de opgave ‘Bereikbaar Onderwijs 2030’, heeft de Provincie Zeeland in samenwerking met het Pieter Zeeman (SG Pontes) een onderzoek naar de ‘bereikbaarheid van onderwijs’ uitgevoerd in Zierikzee. Dit is tevens het afstudeeronderzoek van Joep Steijaert, student Planologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In dit onderzoek is inzicht vergaard in zowel de huidige als toekomstige bereikbaarheid van onderwijs voor de vo-leerling. Het is een gezamenlijk opgave om leerlingen in de toekomst zowel makkelijk als veilig naar school te laten komen, waarbij inzicht in de huidige situatie is vereist.

Om een goed inzicht te krijgen staat de huidige leerling centraal in dit onderzoek. In december 2018 hebben 80% procent van alle leerlingen van het Pieter Zeeman een digitale vragenlijst ingevuld. Met deze ‘bereikbaarheidsscan’ is inzicht verkregen in de reizen die gemaakt worden (fiets, ov, e-bike, meerijden, etc.), welke knelpunten worden ervaren en wat verbetermogelijkheden zijn. De belangrijkste resultaten van deze enquête zijn online beschikbaar, en delen deze graag met u! Klik hier om de interactieve Infographic te openen! 

Naast de vragenlijst, zijn er ook ‘focusgroepen’ met leerlingen georganiseerd om achterliggende informatie op te halen. En tevens is gesproken met ouders van toekomstige leerlingen (groep 7/8) van dorpen die gelegen zijn aan de randen van Schouwen-Duiveland, en daarmee grote afstanden moeten overbruggen tot het voortgezet onderwijs in Zierikzee.

Al deze verzamelde inzichten en resultaten zijn gepresenteerd aan de stakeholders. Naast de Provincie Zeeland zijn dat middelbare school Pieter Zeeman (SG Pontes), de Gemeente Schouwen-Duiveland, het Waterschap Scheldestromen en Connexxion. Tevens is hier afgesproken om een Actieplan op te stellen om gezamenlijk de knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen, gepaste toekomstgerichte oplossingen te bieden om uiteindelijk de bereikbaarheid van de vo- leerling te garanderen en te verbeteren. Ook het mobiliteitsplatform SD Op Weg sluit hierbij aan en biedt het juiste platform om in de praktijk te gaan testen met pilots.

Kennismaking Joep Steijaert

Joep is momenteel bezig met zijn afstudeerscriptie voor de opleiding Planologie met specialisatie Mobiliteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In het kader daarvan loopt hij stage bij de Provincie Zeeland, en voert hij dit onderzoek uit. Voor zijn Masterthesis zoekt hij daarnaast de verdieping in de kansen die de e-bike voor de bereikbaarheid van onderwijs hebben. Na het presenteren van de eerste bevindingen aan alle stakeholders, is hij momenteel druk bezig met het schrijven van de definitieve versie van zijn Masterthesis. Wanneer alle resultaten bekend zijn wordt het onderzoeksrapport hier gedeeld!  

Voor vragen of meer informatie: Joepsteijaert@outlook.com