Elektrische Schoolbussen Zonnemaire

De Stichting Schoolbus Zonnemaire is begin 2018 opgericht om het leerlingenvervoer uit te voeren voor schoolkinderen uit Zonnemaire en omstreken richting de basisscholen in Zierikzee. Met het sluiten van de basisschool in Zonnemaire ontstond een vervoersprobleem, dat door een aantal betrokken ouders is opgepakt. Met de aanschaf van 2 schoolbussen pakt men het vervoer van de scholieren nu zelf op.

Door middel van een speciale reserveringsapp kunnen ouders de ritten voor hun kinderen boeken. De kosten zijn bewust laag gehouden, zodat ieder gezin hiervan gebruik kan maken. De vrijwillige chauffeurs van de Schoolbus zijn in eerste instantie ouders van de schoolgaande kinderen. Daarnaast kan een beroep worden gedaan op een grote groep vrijwilligers uit het dorp Zonnemaire.

Om de transitie naar elektrisch vervoer mogelijk te maken heeft Stichting Schoolbus de toezegging gekregen van het Oranje Fonds voor een bijdrage van €20.000. Naar verwachting zijn de 100% elektrische bussen vanaf het schooljaar 2019-2020 een feit.

Er wordt daarnaast gekeken hoe de elektrische bussen ook buiten schooltijden nuttig in te zetten zijn. Meer informatie over de schoolbussen vind je op SD Op Weg.

Bezoek de website