Stationsgebied Vlissingen

Er is onderzoek gedaan naar het huidige stationsgebied in Vlissingen. Er is een visiedocument opgesteld waarin mobiliteit de rode draad vormt: het Stationsgebied Vlissingen als duurzame mobiliteitshub, waar alle bezoekers, zowel student, toerist, inwoner als forens, graag verblijven. Een aantrekkelijke, hippe omgeving, waar wordt geëxperimenteerd met nieuwe duurzame mobiliteitsvormen, als voorbeeld voor heel Zeeland. De ontwikkeling van het Stationsgebied Vlissingen is meegenomen in het Compensatietraject Marinierskazerne, waarin budget is gereserveerd voor de ontwikkeling van een duurzame mobiliteitshub.


Contactpersonen