Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland brengt autodelen in Zeeland naar de volgende fase

Afgelopen vier jaar heeft Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland (SDMZ) inwoners, bedrijven en toeristen in Zeeland kennis laten maken met het delen van elektrische auto’s. Omdat Zeeland als dunbevolkt gebied nog niet aantrekkelijk genoeg was voor marktpartijen heeft SDMZ zich tot doel gesteld deze beweging te versnellen. De afgelopen vier jaar is daar met succes aan gewerkt. Inmiddels is het duidelijk dat er onvoldoende noodzaak meer is om een stichting in deze vorm aan te houden. De markt neemt het steeds meer over en ook de activiteiten van de stichting dragen we dus graag over.

Wat heeft SDMZ bereikt

Stichting Duurzame Mobiliteit is in 2018 opgericht om de transitie van bezit naar gebruik en van fossiel naar emissievrij in Zeeland te versnellen. De focus lag hierbij op het starten van projecten die emissievrije deelmobiliteit realiseren voor bedrijven, particulieren en toeristen. Omdat Zeeland als dunbevolkt gebied nog niet aantrekkelijk genoeg was voor commerciële partijen heeft SDMZ deze rol op zich genomen, tot dit moment.

In de afgelopen jaren heeft SDMZ Zeeland kennis laten maken met deelmobiliteit. Zo is het eerste deelautopark van Zeeland gerealiseerd en zijn er verschillende hubs en pilots in Zeeland gestart. Bedrijven zijn aan de slag gegaan met autodelen en er zijn al behoorlijk wat duurzame kilometers afgelegd in de deelauto's. Er is veel enthousiasme en draagvlak voor elektrisch autodelen gecreëerd en daar is de stichting trots op!

Volgende fase aangebroken

Om in Zeeland het autodeelconcept succesvol te kunnen laten groeien is er een volgende fase aangebroken. Om te komen tot standaardisatie in de markt, het creëren van schaal en massa, het coördineren en beheren van de autovloot en uitvoeren van operationele activiteiten, is dit beter op zijn plaats bij commerciële marktpartijen. Alle kennis en ervaring, lopende pilots en al het enthousiasme dat is gecreëerd in Zeeland wordt overdragen zoals dit vanaf de start de intentie is geweest.

Deelmobiliteit blijft behouden

SDMZ werkt komende periode intensief samen om alle lopende hubs over te dragen en een zachte landing op deze initiatieven te realiseren. Hiermee streven we naar een situatie dat alle huidige deel-auto’s beschikbaar blijven. Vanaf 1 juli 2022 hoopt de stichting al haar activiteiten overgedragen te hebben en trots terug te kijken op wat is gerealiseerd.

Direct betrokkenen worden komende periode persoonlijk geinformeerd.