Zeeuws Energieakkoord publiceert voorlopige bouwstenen Regionale Energiestrategie

Dinsdag publiceerde het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord de drie voorlopige bouwstenen voor de concept Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland. Dit zijn de eerste bevindingen van de dialoog die sinds het najaar van 2018 is gehouden aan drie sectortafels: gebouwde omgeving elektriciteit en mobiliteit .

In de concept-RES moet Zeeland aangeven wat de regionale strategie is om tot een reductie van CO2-uitstoot te komen van 49% in 2030. In de concept-RES staat straks hoeveel duurzame elektriciteit we op welke manier in Zeeland gaan opwekken, hoe we de warmtetransitie in de gebouwde omgeving gaan vormgeven, hoe we omgaan met de consequenties daarvan voor de opslag- en energie-infrastructuur en hoe we in Zeeland de transitie naar zero-emissie mobiliteit gaan maken.

3 Sectortafels 

In Zeeland zijn drie sectortafels ingericht waaraan de afgelopen maanden, met specialisten en deskundigen van meer dan 100 Zeeuwse organisaties, ondernemingen, overheden en belangenorganisaties, per sector gekeken is naar mogelijkheden, kansen en belemmeringen. Het resultaat daarvan zijn drie bouwstenen: Gebouwde Omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit. Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland heeft een actieve rol gespeeld in de totstandkoming van de bouwsteen Mobiliteit. SDMZ wil ook in de uitvoering actief zijn, met name op het gebied van emissievrije deelvoertuigen en het verduurzamen van zakelijke kilometers.

Mobiliteit 

Zeeland wil de CO2-uitstoot van mobiliteit verlagen met 49%. Daarvoor moet niet alleen het personenvervoer en het openbaar vervoer overstappen op duurzame brandstof of elektriciteit, maar ook moet er gekeken worden naar manieren om het goederentransport, de havens, binnenvaart en kust- en zeevaart, te verduurzamen. Er is een Zeeuws actieplan gemaakt waarbij ook de benodigde tank- en infrastructuur meegenomen is.