Pilot met elektrische deelauto’s in Wolphaartsdijk afgerond

In februari 2021 is een proef gestart met elektrische deelauto’s in Wolphaartsdijk. Dankzij de inzet van lokale initiatiefnemers en een subsidie van gemeente Goes was het mogelijk dat inwoners en bedrijven een jaar lang twee deelauto’s konden gebruiken. Autodelen is in randstedelijk gebied al jaren vanzelfsprekend. Met deze pilot is onderzocht of elektrisch autodelen in een Zeeuwse kern als Wolphaartsdijk ook een succes kan zijn. In dit jaar is er veel geleerd over autodelen en zijn er mooie resultaten bereikt. De belangrijkste les was dat autodelen niet voor iedereen zo vanzelfsprekend was en dat je men het beste kan overtuigen door het autodelen zelf te laten ervaren.

Voetbalvereniging V.V. Wolfaartsdijk faciliteerde een laadpaal en voorzag één van de deelauto’s met zelf opgewerkte zonne-energie. De tweede deelauto kreeg een plek naast het dorpshuis de Griffioen, een centrale locatie in het dorp, waar AgriSnellaad een laadpaal voor realiseerde. Aan lokale betrokkenheid is geen gebrek want er zijn vrijwillige ambassadeurs die hun mede inwoners helpen met alle vragen rondom het gebruik van de deelauto’s.

Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland faciliteerde in samenwerking met Louwman en GoodMoovs de deelauto’s met deelsysteem en ondersteunde de initiatiefnemers Hannah Twigt en Sander Hoogewoning tijdens de proef. Veel lokale initiatieven zijn aangehaakt zoals poetsbedrijf SAV die de schoonmaak van de deelauto’s voor zijn rekening neemt. Het initiatief is dit jaar zelfs beloond met de nationale Autodeel Award van Natuur & Milieu.

Resultaten pilot 

Inmiddels, bijna een jaar verder, is er zicht op de resultaten van de pilot. Sinds de start hebben 15 inwoners van Wolphaartsdijk gebruik gemaakt van de elektrische deelauto’s. De voetbalvereniging stuurde haar trainers ermee op pad en gaf lokale zichtbaarheid aan de pilot. Het aanhaken van bedrijven die zakelijke ritten met de deelauto’s willen invullen is tot op heden minder succesvol. De inwoners van Wolphaartsdijk reden het afgelopen jaar samen bijna 14.000 kilometer met de deelauto’s.

Gezamenlijk zijn er veel waardevolle lessen uit het de pilot geleerd. Deze lessen worden meegenomen door de betrokkenen om te kijken naar een eventueel vervolg. Ondanks de grote betrokkenheid, de met zorg vormgegeven proef en het aantal gereden kilometers is dit voor nu onvoldoende om de auto's beschikbaar te houden na 31 januari en is de pilot op die datum afgerond.  Of het coronavirus invloed heeft gehad op de reisbeweging van inwoners en daarmee de behoefte aan het gebruik heeft beïnvloed is lastig te zeggen. Het gebrek aan een zakelijke partij is een gemis voor een pilot zoals deze in een dunbevolkt gebied waar de combinatie tussen particulier en zakelijk een succesfactor kan zijn.

Vervolg

Op dit moment is de projectgroep Deelauto Wolphaartsdijk in gesprek met diverse deelautoproviders maar ook de gemeente Goes om de kansen te verkennen voor een vervolg op de pilot. Mogelijk komen er dus nog deelauto's terug in Wolphaartsdijk. De initiatiefnemers hebben na deze pilot scherp wat er nodig is om deelauto’s te plaatsen en blijven zich dan ook inzetten om duurzame deelmobiliteit te realiseren voor de inwoners van Wolphaartsdijk en Oud Sabbinge.