Provincie Zeeland steunt bevordering van deelmobiliteit in Zeeland 

Gedeputeerde staten heeft op 31 maart besloten Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland te steunen om komende jaren een aantal demoprojecten uit te voeren en door te ontwikkelen. 

Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland  (SDMZ) is in 2018 opgericht met als doel om 2.000 elektrische deelauto’s te (helpen) realiseren in Zeeland. Hiermee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van onze mobiliteit én aan de leefbaarheid in onze kleine kernen.   
 
Het eerste project van SDMZ was de bouw van het E-Mobility Park in Vlissingen. Hier staan inmiddels 6 elektrische deelauto’s die veelvuldig worden gebruikt door omliggende bedrijven, ZZPers én particulieren. We hebben hier aangetoond dat auto delen ook in Zeeland kostendekkend kan zijn. Daarnaast werkt de stichting aan verschillende deelauto pilots in kleine kernen, waar de nadruk ligt op het mobiel houden van mensen en dus de leefbaarheid van kernen. Het derde speerpunt is het wegnemen van drempels die mensen nu nog weerhouden van delen. Zo werken we aan betere laadinfrstructuur (minder storingen) en specifieke functionaliteit voor elektrische auto’s in deelauto platforms. 

Dankzij de toegekende subsidie van de Provincie kan de stichting de komende twee jaar projecten uitvoeren en het netwerk van emissie vrije deelauto’s laten groeien.