Conferentie Slimme Mobiliteit Zeeland

Om mee te doen in de maatschappij, moet u zich kunnen verplaatsen: naar uw werk, school of naar de winkel. Goede bereikbaarheid is daarom cruciaal voor de leefbaarheid en vitaliteit in Zeeland.

Schonere, snellere en slimmere vervoersmiddelen en deelsystemen worden steeds belangrijker in onze maatschappij. En dit is nog maar het begin. De toekomst brengt grote veranderingen in een hoog tempo. Behoeften van inwoners en toeristen vragen om andere, soms nieuwe, oplossingen. Het mobiliteitssysteem zoals het nu werkt past steeds minder bij de huidige tijd. Dat betekent dat we opnieuw moeten nadenken over een ideale mix van huidige en nieuwe vervoersmogelijkheden. Hoe ziet het mobiliteitssysteem van de toekomst er voor Zeeland uit?

Neem deel aan de Conferentie Slimme Mobiliteit Zeeland op maandag 10 februari 2020 en denk mee over slimme mobiliteit in Zeeland. 

Waar: Theater de Mythe in Goes
Wanneer: 10 februari 2020

Deze conferentie wordt georganiseerd met medewerking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS regio Zuid, de Provincies Drenthe, Groningen en Fryslân, SD Op Weg, kennisinstellingen en scholen, vervoers- en mobiliteitsbedrijven.

Programma

14.00 uur - Inloop 
14.30 uur - Start plenair programma 
14.45 uur - Keynote: Carlo van de Weijer 
15.45 uur - Start themasessies ronde 1
16:15 uur - Pauze
16.35 uur - Start themasessies ronde 2
17.15 uur - Panel discussie 
18.00 uur - Netwerkborrel 

Kunt u niet de hele middag aanwezig zijn? Vink dan in het aanmeldformulier alleen de programmaonderdelen aan die u wel kunt bijwonen.

Carlo van de Weijer 

Carlo heeft een brede ervaring in de auto-industrie met onder andere leidinggevende posities bij Siemens en TomTom. Momenteel is hij directeur van het nieuw opgezette Eindhoven Artificial Intelligence Systems Institute EAISI. Hij adviseert ministeries en het bedrijfsleven over de hele wereld over de toekomst van mobiliteit en is lid van de raad van toezicht van verschillende hightechbedrijven en start-ups. Hij is wekelijks columnist voor het FD over de toekomst van mobiliteit. In zijn keynote speech gaat hij in op de betekenis van verschillende mobiliteitsontwikkelingen voor Zeeland.
 

Themasessies 

Kies tijdens het aanmelden uw top 3 themasessies die u wenst bij te wonen. Alle themasessies duren 30 minuten en er zijn twee rondes. U wordt automatisch ingedeeld bij 2 sessies welke op de dag van de conferentie bij u bekend worden gemaakt. U kunt er ook voor kiezen slechts 1 of geen enkele themasessie bij te wonen. Zie voor de omschrijving het aanmeldformulier

  • SD Op Weg: samenwerken aan een eilandelijk mobiliteitsnetwerk
  • Slimme en Schone Mobiliteit gaan hand in hand
  • Hoe de Ontwikkelagenda richting geeft aan de Zeeuwse mobiliteit van de toekomst
  • Wat als verkeer het verkeer regelt?
  • Autonoom vervoer in Groningen, Friesland en Drenthe
  • In gesprek met Carlo van de Weijer
  • Hoe slim reizen Zeeuwse jongeren?

AANMELDEN