Mobiliteitsplatform SD Op Weg wil volgende stap zetten

Onder de naam SD Op Weg is het afgelopen jaar door verschillende partijen samengewerkt om verbindingen, gemeenschappelijke oplossingen en nieuwe kansen te vinden op het gebied van duurzame mobiliteit. Het platform heeft zich het afgelopen jaar ontwikkeld en bewezen: de kennis, samenwerking en het aantal initiatieven is flink gegroeid. 

Er zijn inmiddels 16 initiatieven beschreven en in verschillende fasen van uitvoering. Om een volgende stap op weg naar een duurzaam eilandelijk mobiliteitsnetwerk te kunnen zetten wordt de gemeenteraad om een bijdrage gevraagd van €315.520 tot en met 2020.

Vraagstukken

Mobiliteit, is mede in het kader van bereikbaarheid en leefbaarheid, in elke kern van het eiland een belangrijk issue of nu gaat om vervoer naar werk, voorzieningen of een vrije tijds of toeristische bestemming. Via SD Op weg wordt gewerkt aan vervoersvormen die ‘slimmer, sneller, schoner en samen’ zijn dan het huidige Openbaar Vervoer aan de ene kant en de individuele auto aan de andere. Denk aan elektrische deelauto’s in de kernen, elektrische deelfietsen, vrijwilligerstaxi, de schoolbus.

Organisatievorm 

Om het platform en de reeds draaiende initiatieven te borgen is een organisatievorm nodig. Dit hangt, naast coördinatie, samen met uitdagingen als het werven van fondsen, het verzekeren van auto’s, hun chauffeurs en inzittenden, en waar nodig het bezit van bijvoorbeeld deelauto’s. Door het opzetten van een stichting denken de samenwerkende partijen dat lokaal eigenaarschap van de initiatiefnemers  behouden blijft en er meerwaarde ontstaat voor het totaal .  

Wie werken er samen 

Op dit moment is het platform een samenwerking tussen Bereikbaar Zeeland, Provincie Zeeland, EWSD, Duurzame Mobiliteit Zeeland, Zeeuwland, Rode Kruis, Stichting Schoolbus Zonnemaire, Gemeente Schouwen-Duiveland, De Zuidhoek en initiatiefnemers uit de diverse kernen op Schouwen-Duiveland. Ieder brengt naar eigen vermogen kennis, kunde, capaciteit en financiën in. Het mobiliteitsplatform SD Op Weg is een goed voorbeeld van een structuur die innovatie voortbrengt, dat blijkt uit de succesvolle pilots. Het is voor de gemeente een nieuwe manier van samenwerken welke past in de gemeentelijke visie van partnerschap met onze inwoners en andere stakeholders.